logo
SMP Svensk Maskinprovning - Meddelandeserien
Laddar...

Sök meddelanden i SMP:s arkiv. Klicka i de fält du vill söka i och ange ett sökargument med en eller flera termer.
Ju fler termer du söker med, desto bättre sökresultat. Sökresultatet presenteras efter relevans, med de bästa träffarna överst. Max 500 träffar visas.

Ex. mjölkningsmaskin spengummi -alfa-laval
Sökhjälp

Sökning sker med en eller flera termer, ju fler ju bättre sökresultat. Termerna matchas mot de kategorier som valts och sökresultatet sorteras efter relevans. Poängen beräknas bl.a. efter hur ofta sökordet återkommer i en viss sida, hur tätt ihop de står med andra termer och liknande.

Sökningen tar även hänsyn till olika former av ord. Så väg matchar t.ex väg, vägar, vägarna o.s.v.

Wildcards stöds. * matchar oll eller flera tecken, ex. mjölk* matchar mjölkmaskin, mjölkpump o.s.v.
Ett minus före termen visar att termen INTE ska finnas i dokumentet, ex. -kor.

För att söka på tidiga meddelandenummer som är uppdelad i olika delar, ex 16,1, 16,2 o.s.v så sök på 16,*

Kolumnen Sökträffar visar vad sökmotorn har triggat på och ger en hint om ifall just det dokumentet är relevant för den sökning som gjorts.
Notera dock att endast ett urval av träffarna visas, så alla sökta termer visas ev. inte, trots att de finns med i dokumentet.

Sökresultatet kan sorteras om efter årtal genom att klicka på kolumnrubriken. Flera klick alternerar mellan stigande och fallande ordning. Ny sökning återställer sorteringen till relevans-beräknad.