Välkommen

Välkommen till Hülphers genealogier. Här kan du söka i Hülphers genealogisamlingar och släktforska.

I stiftsbiblioteket på Västerås stadsbibliotek finns en stor samling manuskript, skrivna av Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798). Han tillhörde en köpmannasläkt i Västerås och hade också intressen i bergsbruket i södra Dalarna. För eftervärlden är han enligt Svenskt biografiskt lexikon känd som topograf, genealog och musikhistoriker. Hülphers genealogiska uppteckningar utgör även idag en viktig källa för släktforskare. I Västerås stadsbibliotek finns tio volymer med genealogiska anteckningar, främst om släkter från Västmanland och Dalarna. Samtliga dessa volymer är liksom övriga handskrifter skrivna med Hülphers´ täta och många gånger ganska svårlästa handstil. På 1960-talet gjordes det vid Västerås stadsbiblioteket upp ett kortregister, över samtliga personer, som är omnämnda i de Hülpherska genealogierna. Sammanlagt uppgår de till ca 40 000. Detta kortregister har för ett par år sedan digitaliserats av Västerås släktforskarklubb. Tack vare det kan man nu snabbt få fram uppgifter om sökt släkt eller person. Välkommen att söka!


Webbplatsen uppdaterad 2008-05-12
© Devo IT AB 2008